Urodziny w Przedszkolu

W miesiącu czerwcu swoje święto obchodzili: Gaspar z grupy I, Natalia i Karol
z grupy II oraz Lenka z grupy IV. Było głośne „Sto lat”, piękne życzenia  Koleżanek, Kolegów oraz Pań. Nie zabrakło też smacznego tortu przygotowanego przez panie Kucharki. Wspólne tańce i zabawy były wspaniałym zwieńczeniem uroczystości.

Ślizgiem na Wakacje……

W dniu 29 czerwca 2021 r., dzięki uprzejmości pana Bogdana Dobrzańskiego właściciela Firmy MISTYK w naszym ogrodzie przedszkolnym stanęła ogromna, dmuchana zjeżdżalnia. Przedszkolaki z każdej z grup miały okazję do szalonej zabawy, w ten już przedostatni dzień  kończącego się roku szkolnego.

                                                                             Bardzo dziękujemy panu Bogdanowi
oraz pani Joasi – logopedzie,
za zorganizowanie
wakacyjnej atrakcji dla dzieci!

 

 

Nasze prace – czerwiec

Grupa II

Grupa III

KODOWANIE NA DYWANIE OGÓLNOPOLSKI PROGRAM „UCZYMY DZIECI PROGRAMOWAĆ” EDYCJA VII 2020/2021

W roku szkolnym  2020/2021 dzieci z grupy III Filip, Antoni, Nataniel, Fabian  realizowały elementy  Ogólnopolskiego Programu „Uczymy Dzieci Programować”. Koordynatorami programu byli Anna Świć oraz Rafał  Mitkowski. Realizując program  dzieci wykonywały szereg aktywności około programistycznych, tematycznie dopasowanych do treści realizowanych  zgodnie z podstawą programową.  Nad realizacją elementów programu czuwała p. Bożenka. Dzieci uczyły się kodowania wykonując poszczególne zadania przygotowane w prezentacji genial.ly oraz zabawę  z  matą do kodowania. Podczas zajęć dzieci kształtowały kompetencje kluczowe w zakresie: rozumienia i tworzenia informacji, kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych i technologii. Dzieci miło spędzały czas, a zabawa z  kodowaniem sprawiała im ogromną radość.  Za aktywny udział w programie otrzymały dyplomy.  

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Pałacyki małe i duże czyli tajemnice zamków Polski”

Tematem pracy konkursowej było przedstawienie zabytkowego budynku (pałacu, zamku, baszty, dworu) dowolną techniką plastyczną w formie płaskiej lub przestrzennej. Nasze przedszkole reprezentowały 4 prace plastyczne wykonane przez dzieci:
z grupy III – Ania, praca wykonana pod kierunkiem pani Renaty
                       Filip i Antoni, praca wykonana pod kierunkiem pani Bożeny;
z grupy IV – Janusz, praca wykonana pod kierunkiem pani Małgorzaty
Praca Januszka zajęła II miejsce w kategorii wiekowej dzieci 5-6 letnich.

Serdecznie Gratulujemy !!!