Nauczyciele

Dyrektor
mgr Dorota Kliś

Grupa I („Krasnale”)

mgr Dorota Strzałka                                    nauczyciel wiodący

mgr Irena Krzemińska                                nauczyciel wiodący

mgr Anna Zgoda                                           nauczyciel wspomagający

Grupa II („Maluchy”)

mgr Agnieszka Misa – Górny                      nauczyciel wiodący

mgr Dorota Kliś                                             nauczyciel wiodący

mgr Bożena Rojek                                         nauczyciel wspomagający

Grupa III („Średniaki”)

mgr Barbara Łukasik – Mroczka               nauczyciel wiodący

mgr Marta Pyzińska                                     nauczyciel wspomagający

Grupa IV („Starszaki”)

mgr Małgorzata Kałek                                nauczyciel wiodący

mgr Renata Mądro                                      nauczyciel wiodący

mgr Renata Świerk                                     nauczyciel wspomagający