Administracja i obsługa

Anna Pacocha                intendent
Ewa Więch – Grzyb      pomoc administracyjna

Małgorzata Gajda           pomoc nauczyciela
Ślusarska Anna               pomoc nauczyciela
Magdalena Parat             pomoc nauczyciela
Dorota Mazur                  pomoc nauczyciela

Stanisława Maciejna      woźna oddziałowa
Katarzyna Więch            woźna oddziałowa
Lucyna Kulig                   woźna oddziałowa

Małgorzata Wrona          kucharka
Maria Kizior                     pomoc kuchenna
Ewa Więch – Grzyb        pomoc kuchenna

Andrzej Frej                     konserwator