Kadra

Kadra w naszym przedszkolu zapewnia wysoką jakość usługi edukacyjnej. Dzięki systematycznemu podwyższaniu kompetencji podnosi wartość placówki. Nauczycielki realizują zadania statutowe placówki oraz kierunki jej rozwoju. To grupa skierowana na realizację wspólnych celów, w szczególności w dążeniu do dobrego rozwoju wychowawczego, edukacyjnego i społecznego swoich podopiecznych

W naszym przedszkolu kadra:

 • jest wysoce wykwalifikowana – systematycznie aktualizuje i uzupełnia kwalifikacje zawodowe (nauczyciele posiadają przygotowanie pedagogiczne do pracy z dziećmi, a dodatkowo są u nas zatrudnieni nauczyciele ze specjalnym przygotowaniem, tzw. nauczyciele wspomagający);
 • jest aktywna w procesie uzyskiwania kolejnych stopni awansu zawodowego;
 • nabywa wiedzę i umiejętności, które stosuje w pracy, a swoje osiągnięcia upowszechnia;
 • ustawicznie podnosi jakość kształcenia, dokształcania i doskonalenia;
 • zaspokaja potrzeby dzieci związane z wiekiem, zróżnicowanym rozwojem
  i różnorodnymi zainteresowaniami;
 • umiejętnie diagnozuje potrzeby dzieci;
 • praktycznie wykorzystuje wiedzę i umiejętności z zakresu metodyki nauczania, projektowania systemu badania osiągnięć dzieci;
 • stosuje zróżnicowane i aktywizujące metody pracy;
 • zapewnia wysoki poziom pracy wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej;
 • podmiotowo traktuje dziecko;
 • prowadzi eksperymenty i innowacje pedagogiczne;
 •  wymienia się doświadczeniami z innymi przedszkolami;
 • ma bezpośredni kontakt z dzieckiem, jego rodzicami czy opiekunami i umiejętnie z nimi współpracuje;
 • jest przygotowana do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
 • umiejętnie pracuje w zespole i wykorzystuje zasady komunikacji interpersonalnej;
 • posiada walory estetyczne i moralne (wykonuje swoją pracę estetycznie, sumiennie i twórczo);
 • przestrzega regulaminu pracy, przepisów i zasad bezpieczeństwa.

 „Nauczyciel powinien być twardy jak diament, ale czulszy niż matka”

WAŻNE LINKI

KONTAKT

Przedszkole Miejskie Nr 2 Integracyjne 
ul. Konarskiego 14
39-200 Dębica
tel: 14 6813 168
mp2integracja@gmail.com