Gotowość szkolna dzieci 6 – letnich

Rodzice dzieci z grupy IV zostali zaproszeni na spotkanie z nauczycielką Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Dębicy, panią Elżbietą Kabarą, która przedstawiła informacje dotyczące nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej,  podręczników oraz przygotowania i wyposażenia dzieci do  pobytu  w klasie pierwszej.
W drugiej części spotkania, po omówieniu gotowości szklonej dzieci uczęszczających do grupy IV, rodzice otrzymali pisemne informacje o gotowości szkolnej swoich dzieci oraz mieli możliwość indywidualnych konsultacji z nauczycielami.

Gotowość szkolna