Baza przedszkola

Przedszkole Miejskie Nr 2 Integracyjne przy ul. Ks. Konarskiego 14 w Dębicy istnieje odSONY DSC 1974 roku, a jako placówka integracyjna od 1991 roku.
Organem prowadzącym dla przedszkola jest Gmina Miasto Dębica, a nadzór pedagogiczny sprawuje Podkarpackie Kuratorium Oświaty.
Dyrektorem przedszkola od 1 września 2007 roku jest
mgr Dorota Kliś.

Przedszkole zlokalizowane jest w centrum miasta, na osiedlu mieszkalnym. Znajduje się w spokojnym i bezpiecznym miejscu, z dala od hałasu miasta.
W budynku do dyspozycji dzieci są:

  • cztery jasne, przestronne, bogato wyposażone sale zabaw i zajęć, z bezpośrednim dostępem do sanitariatów,SONY DSC
  • sala gimnastyczna (rehabilitacyjna), bardzo dobrze wyposażona,
  • trzy pokoje terapeutyczne przeznaczone do relaksacji oraz pracy indywidualnej
  • gabinet logopedyczny;
  • salka komputerowa,
  • szatnia dla dzieci posiadająca indywidualne, oznaczone szafeczki dla każdego przedszkolaka.SONY DSC

W przedszkolu funkcjonują cztery grupy integracyjne. W każdej grupie może uczyć się i bawić do 20 dzieci, w tym od 3 do 5 niepełnosprawnych. 

 Ogród przedszkolny Jest ogrodzony i zamykany.
Wypogród przedszkolnyosażony w nowoczesne, dostosowane do wieku  
i możliwości wszystkich dzieci urządzenia ogrodowe oraz piaskownice.

W ogrodzie wyznaczona jest ścieżka edukacyjna „Drzewaw naszym grodzie”. Dzieci systematycznie obserwują dziesięć odpowiednio oznaczonych, najbardziej charakterystycznych drzew w każdej porze roku.  Jest też rabata kwiatowa, na której od wiosny do jesieni wyeksponowane są różnorodne rodzajów kwiatów. Bogata roślinność wokół przedszkola sprzyja bytowaniu wiewiórek i różnych gatunków ptaków. SONY DSC